Privatumo politika

Mielas Kliente,

Įgyvendindami 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (toliau - ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) […], kuris taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d., įtvirtiname vienodus duomenų apsaugos reikalavimus ir principus, užtikriname ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Pasitikėjote mumis naudodamiesi mūsų internetinės parduotuvės irmaziems.lt paslaugomis ir mes labai tai vertiname. Pirkėjas, sutikdamas su šia duomenų politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą. Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi el. parduotuvėje, teisę į privatumą.

Esame įsipareigoję saugoti ir ginti bet kokius jūsų mums patikėtus asmens duomenis. Veikiame savo klientų labui ir esame atviri apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis.

Šiame dokumente aprašyta, kaip mes naudojame ir tvarkome asmens duomenis, ir tikimės, kad pateikta informacija bus lengvai skaitoma bei suprantama, o jums ją peržiūrint neteks beprasmiškai nuobodžiauti. Be to, čia sužinosite, kaip su mumis susisiekti, jei turite klausimų apie jūsų asmens duomenis.

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės irmaziems.lt kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato 2016 m. balandžio 27 d. ES 2016/679 Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

1.3. Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 16 metų. Jaunesni nei 16 metų amžiaus fiziniai asmenys privalo turėti tėvų ar globėjų sutikimą ar leidimą.

1.4  Mes turime teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas el. parduotuve naudojasi pažeisdamas  Taisykles, bando pakenkti el.parduotuvės darbo stabilumui ir (arba) saugumui arba atlieka veiksmus, susijusius su pirkimu el. parduotuvėje, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriesiems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti el. parduotuvės veiklai.

 

2. Jūsų asmens duomenų saugumas

Vadovaujantis griežtomis saugumo procedūromis dėl saugojimo ir Jūsų asmens duomenų atskleidimo bei apsaugos nuo netyčinio praradimo, panaikinimo ar sugadinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų Jūsų pateikti duomenys yra saugomi naudojantis SSL (Secure Socket Layer) technologijomis. SSL – tai standartinis asmens duomenų kodavimo metodas, užtikrinantis, kad jie bus saugiai perduoti internetu. Naudojant SSL sertifikatą informacija yra šifruojama, siunčiama tarp Jūsų naršyklės ir mūsų serverio, todėl informacija tampa saugi ir nepasiekiama tretiesiems asmenims.

 

3. Registracijos pateikimo taisyklės

3.1.  Registracijos formoje pateikiama pilna, išsami ir teisinga informacija apie save. Pateikus netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis registracijos formoje apie save, Jūsų registracija gali būti anuliuota, ištrinti duomenys arba apribota galimybė naudotis el. parduotuve.

3.2.  Naudodamiesi mūsų paslaugomis privalote pateikti būtiniausius duomenis – Jūsų vardas ir pavardė, kontaktinė informacija t.y. telefono numeris, adresas, į kurį reikės pristatyti Jūsų užsakytas prekes, elektroninio pašto adresą ir kitą el. parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją.

 

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

4.1. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo tikslu, Jūsų asmens duomenis perduodame kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato prekes Jūsų nurodytais adresais.

4.2. Jūsų Asmens duomenis LR teisės aktų numatyta tvarka taip pat teikiame teisėsaugos ir valstybinėms institucijoms.

 

5. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ir ištrinimas

5.1. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5.2. Asmuo turi galimybę pats ištaisyti arba ištrinti savo paskyrą ir savo asmeninius duomenys.

 

6. Informacijos perdavimas

6.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@irmaziems.lt.

6.2. Pateikęs užklausą elektroniniu paštu info@irmaziems.lt, asmuo informuojamas apie savo asmens duomenų tvarkymą bei turi galimybę susipažinti su savo asmens duomenimis.

6.3. Atsakymą pateikiame tokia forma, kurią gavome pranešimą.

 

7. Asmens duomenų tvarkymas

7.1. Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys, pateikti registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šia privatumo politika.

7.2. Jūs turite teisę reikalauti susipažinti, ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

 

8. Slapukai (angl. Cookies)

8.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali, bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios el. parduotuvės irmaziems.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

8.2. Slapukai naudojami internetinės parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

8.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis mūsų svetainės savybėmis. Savo duotą sutikimą, bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

8.4 . Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti.

8.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

8.6. Slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

 

9. Duomenų saugojimas

9.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti, bet ne trumpiau nei tą nustato LR teisės aktai.

9.2. Jūsų asmens duomenys, Jums sutikus su privatumo politika, tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

 

10. Baigiamosios nuostatos

ES 2016/679 Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.